รับประกันความสุขและดูแลรักษา

 • แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำหรือทำความสะอาดคราบทันที

  ใช้แอลกฮอล์เช็ดคราบที่ฝังแน่นได้

 • *ข้อควรระวัง*

  อย่าทำให้ชื้น อย่าแช่น้ำเดือด อย่าใช้สารฟอกขาว

  หลีกเลี่ยงกับเสื้อผ้าที่สีตก เช่น ยีนส์สีน้ำเงิน

Lifetime Happy Guarantee 100%

(รับประกันความสุขเคสโทรศัพท์)

เพลิดเพลินกับการการันตีที่ปกป้องโทรศัพท์เพราะลูกค้าคือคนสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

 • 11 วัน

  หลังได้รับเคสโทรศัพท์ *นโยบายการคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนที่ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีคำถาม
 • 1 เดือน

  1 เดือนการรับประกันความสุขของสินค้า *ทดแทนสินค้าทีมีความบกพร่องจากการผลิต

verdi-cycle 

(โปรแกรมรีไซเคิลเคสโทรศัพท์)

นำเคสเก่าของ  Verdicy หรือ เคสโทรศัพท์ที่เสียหายทุกชิ้น

ส่งมาที่เราเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

และสร้างชีวิตใหม่ให้แก่วัสดุเหล่านี้ อีกทั้งลดขยะให้กับโลก

ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

พร้อมให้ส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

Contact form for verdi-cycle