รับประกันความสุขและดูแลรักษา

 • แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำหรือทำความสะอาดคราบทันที

  ใช้แอลกฮอล์เช็ดคราบที่ฝังแน่นได้

 • *ข้อควรระวัง*

  อย่าทำให้ชื้น อย่าแช่น้ำเดือด อย่าใช้สารฟอกขาว

  หลีกเลี่ยงกับเสื้อผ้าที่สีตก เช่น ยีนส์สีน้ำเงิน

Happy Guarantee 100%

(การันตีรับประกันความสุข)

เพลิดเพลินกับการการันตีที่ปกป้องโทรศัพท์ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

 • 8% บริจาคสู่โลกของเรา

  8% บริจาคสนับสนุนร่วมกับองค์กรสิ่งแวดล้อม
  * ติดตามรายละเอียดได้ที่ Website และ Instagram*
 • 8 วัน

  8 วัน การรับประกันความสุขของสินค้า 
  *ทดแทนสินค้าทีมีความบกพร่องจากการผลิต

compostable verdicy phone case

(การฝั่งกลบเคสโทรศัพท์)

เมื่อคุณเบื่อเคสโทรศัพท์ของ verdicy

สามารถฝั่งกลบได้ในปุ๋ยหมักที่บ้านได้อย่างไม่เป็นอันตราย

*สภาวะที่เหมาะสมในย่อยสลายจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและอากาศ ความชื้น

ใช้เวลา 270 วัน

ย่อยสลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์สู่ธรรมชาติโดยไม่ทิ้งมลพิษ

Contact form for us