เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ (vision)

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปกป้องโทรศัพท์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนที่มาจากธรรมชาติ

ไม่ทำร้ายโลกซึ่งทำให้อนาคตปราศจากขยะ

พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแก้ไขรักษาสิ่งแวดล้อมโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป

พันธกิจ (mission)

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคสโทรศัพท์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของความยั่งยืน

ให้ทุกคนเข้าร่วมในการเดินทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

INSTAGRAM

LINE SHOPPING

LINE Official