กระบวนการของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ( process of compostable bioplastics )

กระบวนการของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ( process of compostable bioplastics )

verdicy phone case made from rice straw 

เคสโทรศัพท์ที่มาจากฟางข้าว #verdicy

การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ

ที่มาจากพืช เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝั่งกลบที่บ้าน/โรงงาน
* สภาวะที่เหมาะสม อากาศ ความร้อน ความชื้น และเชื้อรา
โดยใช้เวลา 270 วัน ย่อยสลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และชีวมวล สู่ธรรมชาติโดยไม่ทิ้งมลพิษ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับโลกพร้อมเรา verdicy 
🌱
กลับไปยังบล็อก

แสดงความคิดเห็น

โปรดทราบว่าความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่