เนื้อหาข่าวสาร

ไบโอพลาสติก หรือ พลาสติกชีวภาพ( bio plastic ) คือ?

ไบโอพลาสติก หรือ พลาสติกชีวภาพ( bio plastic ) คือ?

พลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก  (Biobased & Biodegradable plastics)  ส่วนประกอบหลัก คือ พืช 🌱 เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นหลัก ซึ่งนำไปผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพื่อเปลี่ยนแป้ง นำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นพลาสติก poly(lactic acid) (PLA) ,Polyhydroxyalkanoates  (PHA), Poly(butylene succinate) (PBS) จึงช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่มาจากเคสโทรศัพท์ โดยไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ...

ไบโอพลาสติก หรือ พลาสติกชีวภาพ( bio plastic ) คือ?

พลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก  (Biobased & Biodegradable plastics)  ส่วนประกอบหลัก คือ พืช 🌱 เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นหลัก ซึ่งนำไปผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพื่อเปลี่ยนแป้ง นำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นพลาสติก poly(lactic acid) (PLA) ,Polyhydroxyalkanoates  (PHA), Poly(butylene succinate) (PBS) จึงช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่มาจากเคสโทรศัพท์ โดยไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ...

กระบวนการของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ( process of compostable bioplastics )

กระบวนการของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ( proce...

verdicy phone case made from rice straw  เคสโทรศัพท์ที่มาจากฟางข้าว #verdicy ที่มาจากพืช เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝั่งกลบที่บ้าน/โรงงาน * สภาวะที่เหมาะสม อากาศ ความร้อน ความชื้น และเชื้อรา โดยใช้เวลา 270 วัน ย่อยสลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และชีวมวล สู่ธรรมชาติโดยไม่ทิ้งมลพิษ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับโลกพร้อมเรา verdicy  🌱

กระบวนการของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ( proce...

verdicy phone case made from rice straw  เคสโทรศัพท์ที่มาจากฟางข้าว #verdicy ที่มาจากพืช เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝั่งกลบที่บ้าน/โรงงาน * สภาวะที่เหมาะสม อากาศ ความร้อน ความชื้น และเชื้อรา โดยใช้เวลา 270 วัน ย่อยสลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และชีวมวล สู่ธรรมชาติโดยไม่ทิ้งมลพิษ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับโลกพร้อมเรา verdicy  🌱

Instagram : verdicy.th

ติดต่อเรา